Gode råd

  

Husets rum

                   Der må godt være forskel på temperaturen i forskellige rum i
                   huset/lejligheden, men ikke for meget. F.eks. er det måske nok
                   med 16-18°C i soveværelset.

                   Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum, bør
                   døren være lukket.

                   Kommer temperaturen ned under 14°C i et rum, som måske slet
                   ikke bliver brugt, kan det skade bygningen. Det kan også trække
                   varme fra andre rum og give fodkulde og evt. fugtproblemer.

                   Sørg derfor for, at temperaturen i et rum altid er mindst 14°C.

                                                   Retur til toppen
 
 

     Temperaturen
 

                   I opholdsrum er en temperatur på 21°C passende for de fleste.

                   For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5-6 %.

                  Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den største
                   varmekomfort og besparelse på varmeudgiften.

                   Den enkelte radiator skal helst være kold forneden.

                   Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller
                   større møbler bør således ikke skærme for en radiator.

                                                    Retur til toppen
 
 

Radiatortermostaten
 

                   Hvis du ikke har det i forvejen, er det en god idé at få installeret
                   radiatortermostater. Så udnytter man nemlig gratis varme fra solen,
                   lamper, TV og mennesker i stuen.

                   Termostaten sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede
                   temperatur i et rum. Hvis der f.eks. er mange mennesker i stuen,
                   eller solen skinner, kan ventilerne lukke helt ned, selvom det er
                   koldt udenfor.

                   Hvis du derimod ikke kan opnå 21°C, selvom du åbner helt for alle
                   radiatorer i et rum, er der noget galt.

                   Føleren, der registrerer temperaturen, kan være indbygget i
                   håndtaget eller sidde et helt andet sted. Føleren må derfor ikke
                   tildækkes af gardiner, møbler eller lignende.

                                                    Retur til toppen
 
 

Indstilling af radiatortermostaten

                   Brug et godt termometer, når du skal indstille termostaten. Du skal
                   placere termometret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde.

                   Stil termostaten i en mellemstilling. Efter et par timer kan du
                   kontrollere, om temperaturen er passende. Stil derefter termostaten
                   lidt op eller ned, indtil den ønskede temperatur er fundet.

                   Men husk - der kan godt gå 1-2 timer, før reguleringen kan
                   mærkes.

                   Når du har opnået den ønskede temperatur, kan du sætte en
                   markeringsstreg på ventilen med en spritpen eller kuglepen.

                                                    Retur til toppen
 
 

Natsænkning
 

                   Natsænkning (tidsstyring) kan være en praktisk og
                   energibesparende foranstaltning.

                   Undlad at lukke helt for varmen om natten. Temperaturen bør ikke
                   komme under 14°C.

                   Den ideelle temperatur i soveværelset er 16-18°C.

                   Er der cirkulationspumpe på varmtvandsforsyningen, vil en
                   tidsstyring betyde både sparet el- og varmeforbrug.

                   Nogle fjernvarmeanlæg er udstyret med automatik, der styrer
                   radiatoranlægget. Automatikken sikrer, at det vand, der sendes
                   rundt i husets radiatorer, ikke er varmere, end udetemperaturen
                   kræver. Automatikanlæg skal indstilles i overensstemmelse med
                   anvisningerne, og man skal huske jævnligt at kontrollere, om
                 anlægget fungerer tilfredsstillende.

                                                    Retur til toppen
 
 

Udluftning
 

                   Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående luft i boligen optager bl.a.
                   fugt og bliver iltfattig, hvorfor der skal luftes ud flere gange om
                   dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra
                   udluftning anbefales.

                   Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 5-7
                   minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og
                   møbler afkøles.

                   Er radiatorerne med termostatventiler, skal ventilerne lukkes under
                   udluftningen.

                                                    Retur til toppen
 
 

Fugt
 

                   Du kan undgå fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen
                   aldrig kommer under ca. 14°C. Samtidig skal der være hyppig
                   udluftning i rummet - og stil aldrig møbler m.v. helt op ad kolde
                  ydervægge.

                   Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er der for fugtigt i
                   rummet.

                   Det er også godt at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i
                   køkken og badeværelse. Desuden giver det et bedre indeklima,
                   hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

                                                    Retur til toppen
 
 

Gode spareråd
 

                   Hvis du følger anvisningerne i dette afsnit, har du gode
                   forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får
                   du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåner miljøet.

                   Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50°C.
                   Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i
                   varmtvandssystemet og dermed tilstening af vandvarmeren.

                   Spar både vand og varme

                   Vask ikke op under rindende vand og husk, at brusebad er billigere
                   end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk 125 liter
                   vand. Et 5 minuter langt brusebad bruger ca. 45 liter vand.

                   Der findes en god tommelfingerregel, der er værd at følge: Hvis du
                   sænker temperaturen i huset/lejlighedens rum med 1°C, sparer du
                   5-6% på varmeforbruget. Det modsatte gør sig naturligvis
                  gældende, når du skruer op for varmen. Når du tager på arbejde
                   eller måske er bortrejst i vinterferien, kan du godt skrue ned for
                   varmen. Husk bare, at temperaturen ikke må komme under ca.
                   14°C.

                   Undgå for høje temperaturer. 21°C i opholdsrum er tilstrækkeligt
                   for de fleste. Det er en god ide jævnligt at kontrollere temperaturen
                   i de enkelte rum.

                                                    Retur til toppen